Rotary projecten

Sociale projecten 2017 – 2022

Naast de bijdragen aan de Projecten van Rotary International  ( o.a. End Polio Now, Foundation),
naast de jaarlijkse organisatie van de BBQ op het zomerfeest van het St Gerardusinstituut in Diepenbeek,
naast onze jaarlijkse ondersteuning van Levensloop Genk (onder leiding van Inner Wheel en mede ondersteund door de 2 andere Genkse Rotary clubs én Rotaract) heeft Rotary Club Genk – Staelen in het verleden volgende duurzame projecten geïnitieerd én ondersteund:

Bestrijding Kinderarmoede (via Campus O3)

  • Het Kinderarmoedefonds is een fonds waarop medewerkers van campus O3 een beroep kunnen doen om acute financiële noden te lenigen, welke niet in aanmerking komen om gefinancierd te worden door een andere officiële instantie zoals bv OCMW. Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag over de besteding van de gelden overgemaakt aan onze club. 
  • In de Klas van Socrates bieden we kinderen/jongeren én hun ouders studie- en leerbegeleiding op maat. Elke week kunnen leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar* en het 1ste en 2de jaar secundair onderwijs er terecht voor begeleiding bij (o.a.):
  1. Het 'leren leren',
  2. Het uitbreiden van de (schoolse) taalvaardigheid,
  3. Begrijpend lezen,
  4. Leren plannen,
  5. Leren structureren en synthetiseren.

Ook met de ouders wordt er consequent gecommuniceerd over studievoorwaarden en ouderlijke vaardigheden. De plaatsen zijn beperkt. Het aanbod is niet vrijblijvend: we vragen om inzet en betrokkenheid van de leerling én de ouder(s).
 

Realisatie van het speelterrein “Belevingsbos Melberg”,

Voor jongeren met opvoedingsproblemen.
 

Vzw Junitas (Jongenstehuis Don Bosco):

Ondersteuning ontwikkeling nieuwbouwproject.
 

Vzw Añañau

Asociación ONG Añañau is een non-profit en niet-gouvernementele organisatie die in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo, een buitenwijk van Cusco. Sinds januari 2015 is de organisatie als officiële NGO erkend in Peru.
 

Vincentius Genk-Zutendaal:

Via een District Grant worden 50 mini-diepvriezers aangekocht om uit te lenen aan de cliënten van Vincentius, zodat ook de diepvriesproducten in de voedselpakketten niet verloren gaan.
 

SEP (Study Exchange Program):

Jaarlijks ontvangt onze club 2 studenten uit het buitenland om gedurende een gans jaar hun verdere ontplooiing tot jonge volwassenen te stimuleren met een brede kijk op de wereld én sturen wij van hieruit eveneens 2 studenten de wijde wereld in met hetzelfde doel.
 

Last but not least:

Dit jaar wordt nog een “Global Grant” geïnitieerd in Indië , met name “het handen wassen project” waarbij educatie tot handen wassen én uitrusting in scholen om ook daadwerkelijk te leren de handen te wassen , hetgeen een belangrijke bijdrage zal zijn tot daling van allerhande infectieziekten in Jaipur!