Nuttige data

FACTURATIEGEGEVENS

Gelieve uw factuur op te maken ter attentie van Filip Gielkens - Penningmeester

vzw Rotary Club Genk Staelen
t.a.v. Filip Gielkens
Dopheidestraat 9
3600 Genk

Ondernemingsnummer: 0895 223 193