09/04/20

Informatie van de 3 district-gouverneurs

Informatie van de 3 district-gouverneurs

Beste Rotariërs, Rotaracters,

Gelieve hieronder een communicatie te vinden aangaande het Corona COVID-19 virus die wij u sturen op vraag van de drie districtsgouverneurs.
Met vriendelijke groeten, 

________________________________________________________________

Beste Voorzitters, Beste Rotariërs , Beste Rotaracters,


De wereld leek voor ons een dorp, en plots wordt ons dorp de hele wereld !

Sinds enkele weken is de wereld getroffen door een van de meest ernstige gezondheidscrisissen sinds 10 tallen jaren.
Voor de meeste mensen zal deze besmetting door het COVID 19 virus zonder gevolg zijn , maar voor de meer kwetsbare patiënten, zoals oudere personen of mensen met een onderliggend chronische aandoening is deze infectie niet zonder risico.

De absolute prioriteit van Rotary International is Uw eigen gezondheid te vrijwaren alsook die van de personen die U dagelijks omringen.

Daarom worden vele Rotarische activiteiten en Rotaract evenementen geannuleerd.
De conferentie van de International President, Marc Maloney, die binnen enkele dagen in de Unesco in Parijs zou moeten plaatsvinden, wordt geannuleerd.
Assembly’s, PETS, Clubvergaderingen en andere lente-evenementen van clubs worden geschrapt.

We moeten grote bijeenkomsten vermijden om besmettingen te beperken.
We moeten proberen de grote piek aan zieke patiënten af te vlakken.
De bedoeling is om aan geneesheren, aan de verpleging en de ziekenhuizen de maximale mogelijkheden te geven om de ernstig getroffen patiënten, te behandelen in optimale omstandigheden.
Immers ondertussen worden er ook steeds patiënten met andere zorgbehoeften gehospitaliseerd !

De overheid doet beroep op onze burgerzin om zich te houden aan de gevraagde maatregelen in de hoop dat er in de toekomst nog strengere maatregelen moeten getroffen worden !

Zoek daarom alternatieven voor grootschalige vergaderingen, schrap Uw grootschalige acties en geef iedereen de kans om goede hygiëne maatregelen te respecteren (handen wassen, voldoende afstand bewaren).
Het is onze verantwoordelijkheid om de situatie niet te laten escaleren door slordige nalatigheid.

Dit houdt niet in dat we onze leuze ‘ Service above Self’ moeten vergeten, en dat we geen enkele dienst meer kunnen verlenen.

Sommigen vragen zich af hoe WIJ , ROTARIËRS, in deze omstandigheden, onze burgerzin en solidariteit kunnen tonen ?
Wat kunnen wij Rotariërs betekenen ?
U kan Uw buur helpen, uw familie of Uw vrienden wanneer deze nood hebben aan babysit, U kan een boodschap gaan doen, wanneer U zelf in goede gezondheid is, kan U eens een bezoekje brengen nu vele oude mensen mogelijk in een isolement terecht komen.
Een geneesheer of een zorgkundige kan in een ziekenhuis gaan helpen wanneer er nood is.
U kan helpen als vrijwilliger.
Stel in Uw club een beurtrol op om de handen uit de mouwen te steken.

RI volgt de situatie nauwlettend op.
Consulteer op www.rotary.org de pagina’s over COVID 19 .
Men kan er de laatste ontwikkelingen opvolgen.

Onze eigen website van www.rotarybelux.org geeft specifieke en uitgebreide informatie over de situatie in België en Luxemburg.
Via links krijgt U de meest recente informatie.

Organisatorische informatie en clubinformatie kan U vinden op de websites van de huidige districten .
www.rotary1620.org
www.rotary2170.org
www.rotary1630.org

Consulteer ook de sites van de nieuwe districten om op de hoogte te zijn van de aanpassingen in de geplande seminars:
www.rotary2130.org
www.rotary2140.org
www.rotary2150.org
www.rotary2160.org

We vragen de clubs uitdrukkelijk om alle veranderingen in hun agenda nauwkeurig in Harmony aan te brengen.
Aan de clubs vragen wij om de eigen clubwebsite up-to-date te houden.

Breng, zowel Rotary als Rotaract, Uw activiteiten opnieuw in wanneer deze kunnen hervatten, zodat Rotariërs en Rotaracters uit Uw regio hiervan terug op de hoogte zijn.

Wij noemen onszelf “leiders” in onze maatschappij.
Deze periode vraagt ons om te tonen dat wij deze leiderscapaciteiten hebben.
Wij moeten laten zien dat wij in staat zijn de hand te reiken en uit te steken naar mensen die dit nu nodig hebben !
Dit is wat er nu noodzakelijk is , het is een hele uitdaging voor ons !
Het is ook een kans voor Rotariërs te tonen dat we in staat zijn mensen samen te brengen en dat wij kunnen goed doen voor de wereld !

 

En vergeet niet dat, om een goede moraal te houden, U zeker 3X per dag gedurende 3 minuten ongedwongen moet kunnen lachen.
Dit kan alleen maar heilzaam zijn !
Wij sturen jullie allen onze Rotarische vriendschap,
we are all connected !!

 

LUC DEMOL                    THIERRY REIP                    M-ELISABETH VAN ALSENOY
D.1620                             D.1630                                 D.2170

Ouder Recenter